Zanedbávané a týrané dítě v MŠ

Vážení pedagogové mateřských škol,

obracím na Vás s žádostí o vyplnění anonymního dotazníku. Tento dotazník slouží jako podklad pro moji absolventskou práci a má za cíl zjistit Vaše povědomí o zanedbávání a týrání děti v MŠ.

Studentka VOŠ PRIGO Olomouc

Spustit dotazník teď