Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Ověření TOP 10 z Fóra 2016

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. (Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2016.) Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán.Ukončení ankety proběhne 9.6.2016.

Předem děkujeme za spolupráci.

Ověření TOP 10 z Fóra 2016
Povinná odpověď

 • 1. Efektivnější fungování městské policie (pěší hlídky, dopravní bezpečnost, veřejný pořádek)
 • 2. Podpora aktivního trávení neorganizovaného volného času mládeže (např. skatepark)
 • 3. Chybějící sportoviště pro ZŠ i pro veřejnost
 • 4. Omezení tranzitní nákladní dopravy
 • 5. Rekonstrukce nezpevněných komunikací
 • 6. Dokončení chybějících vodovodů
 • 7. Chybějící denní stacionář pro seniory
 • 8. Rekonstrukce využití budov v areálu nemocnice za účelem rozšíření sociálních služeb
 • 9. Vyřešení křižovatky u ZZN
 • 10. Oprava Kouřimské brány
 • 11. Odpočinkový prostor na polní cestě (oblast Útulna u Zvonečku Bylany směrem ke Štolmíři)
 • 12. Rezervační systém pro občany na MěÚ (vyřizování občanských dokladů, cestovních dokladů…)
 • 13. Rekonstrukce kapličky sv. Gotharda a vybudování odpočinkového místa (stezka Břetislava Jedličky podél Šembery)
 • 14. Prohloubení komunikace města s parlamenty škol (ZŠ i střední školy)
 • 15. Podpora záměru využití areálu koupaliště
 • 16. Modernizace vybavení učeben pro ZŠ
 • 17.
Zbývá 100 znaků