Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

JAK (NE)FUNGUJÍCÍ SYSTÉM PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ MÁME V ČR?

Sběr odpovědí byl ukončen.

Rozhodli jsme se na půdě FF UK toto palčivé a emocemi nabité téma otevřít a diskutovat. Nastavit pilotní formát diskuze nám pomůžete, jestliže odpovíte na šest krátkých otázek v dotazníku. Děkujeme!

Víte, že důvodem k odebrání dítěte může být špatná bytová situace rodiny? Víte kolik dětí a mladých lidí žije dnes v ústavních zařízeních, i když o jejich nedostatcích víme už několik let?

Víte, že legislativa a péče o ohrožené děti a mládež je v ČR roztříštěna mezi rezorty Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a Ministerstva práce a sociálních věcí a vyznat se v tom je vážně oříšek?

Zajímá vás, jak krkolomná může být cesta dítěte odebraného z rodiny tímto složitým systémem?

Zajistíme kvalitní moderátory, do diskuze budeme zvát zástupce subjektů zapojených do systému péče o děti a mládež (zástupce neziskových organizací, státních institucí, odborníky a politiky). Chceme nahlédnout na konkrétní témata ze všech možných hledisek, včetně hlediska samotného dítěte.

Osvěta je velmi důležitá nejen proto, aby se o problematice ohrožených dětí vědělo a hovořilo, ale také, aby se pak díky veřejnému a mediálnímu tlaku podařilo věci měnit a posouvat ve prospěch dětí.

Ukončení dotazníkového šetření: 5.4.2016

Tento projekt realizují:

Mimo domov (http://2016.mimodomov.cz/)

Rozlet ops (Bistro FF UK, Bistro PF UK)

Asociace Dítě a Rodina. z.s. (www.ditearodina.cz)

S finanční podporou Nadace Sirius (http://www.nadacesirius.cz/cs/)

Uvítali byste veřejné debaty zaměřené na téma ohrožené děti a mládež? (práce s rodinou, dětské domovy, adopce, pěstounská péče, aj.)
Povinná odpověď

Zajímáte se o tuto problematiku, nebo je vám úplně cizí?
Povinná odpověď

Jaký moderátor by byl podle vás na tyto diskuse dobrý? Máte svého oblíbeného moderátora?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

V jakém formátu by pro vás byly tyto debaty přínosné a zajímavé?
Povinná odpověď

V jakém čase by vám tyto diskuse vyhovovala? (maximální předpokládaná délka 90 minut)
Povinná odpověď

Jaké téma z oblasti péče o ohrožené děti a mládež je pro vás nejvíce zajímavé?
Povinná odpověď