Zvládanie stresu & Sebahodnotenie

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a zameriava sa na zvládanie stresu a sebahodnotenie.

Spustiť dotazník