.

KAVÁRNA GYMHU

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Kavárna GYMHU
1

Měli byste o provoz kavárny v naší škole zájem?

2

O jaké nápoje byste měli zájem?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jakému druhu kávy dáváte přednost?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Máte alergii? (lepek, laktóza, ořechy,...)

Vyberte jednu odpověď
5

Pokud ano, na co máte alergii?

Vyberte jednu odpověď
6

Ocenili byste ke kávě/čaji něco k zakousnutí?

Vyberte jednu odpověď
7

Zapojili byste se do přípravy pokrmů?

Vyberte jednu odpověď
8

Kolik času strávíte s hrníčkem kávy/čaje?

Vyberte jednu odpověď
9

Měli byste zájem o doprovodný program (přednášky, workshopy, film, hry,...)

Vyberte jednu odpověď
10

Co byste rádi v kavárně dělali?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Je něco, co byste nám chtěli říct?