"Postawy rodziców dzieci do 18 roku życia na temat szczepień ochronnych"

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uczestnictwo w ankiecie dotyczącej postaw rodziców dzieci do 18 roku życia na temat szczepień ochronnych. Jestem studentką Collegium Witelona w Legnicy na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, specjalizującą się w Pielęgniarstwie II stopnia. Przygotowuję pracę magisterską o tytule: "Postawy rodziców dzieci do 18 roku życia na temat szczepień ochronnych". Ankieta jest anonimowa, dobrowolna i służy wyłącznie celom naukowym. Wyniki będą traktowane zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych.

Celem niniejszej ankiety jest lepsze zrozumienie czynników wpływających na podejmowanie decyzji dotyczących szczepień ochronnych u Państwa dzieci. Proszę o wybranie najbliższej prawdy odpowiedzi na każde z pytań. Zachęcam do udzielenia szczerych odpowiedzi, a uzyskane informacje będą traktowane jako poufne i anonimowe.

Ankieta została starannie opracowana w celu uzyskania kompleksowego spojrzenia na kwestie związane z postawami rodziców wobec szczepień ochronnych. Państwa zaangażowanie w badanie jest niezwykle cenne i wspiera rozwój wiedzy na temat tego istotnego zagadnienia zdrowotnego.

Dziękuję serdecznie za Państwa czas i uczestnictwo w tym badaniu.

Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko]

Studentka Pielęgniarstwa II stopnia

Wioletta Niechwiedowcz

Collegium Witelona, Legnica

Rozpocznij ankietę teraz