Dopady pandémie Covid-19 na vzdelávanie žiakov základnej školy

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník