.

Jak se žije na vesnici?

Dobrý den, věnujte prosím cca 10 minut svého času vyplněním následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Vesnice
1

Žijete na vesnici?

Vyberte jednu odpověď
2

Jste spokojeni s životem na vesnici?

Vyberte jednu odpověď
3

Kdybyste měli na výběr, bydleli byste ve městě nebo na vesnici?

Vyberte jednu odpověď
Vesnice
4

Chybí mi něco na vesnici?

Vyberte jednu odpověď

Vesnice je typický sídelní útvar ve venkovské krajině

5

Pokud mi něco chybí na vesnici, je to:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Pokud mi něco chybí, co jsem pro to schopen udělat?