.

Inwestycje Szamocin


Zabezpieczony
1

1.Jakiej płci jesteś?

Wybierz jedną odpowiedź
2

W jakim przedziale wiekowym się znajdujesz?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Gdzie mieszkasz?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Ile lat mieszkasz w Mieście/Gminie Szamocin?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak często korzystasz z miejscowych inwestycji takich jak nowe drogi, ścieżki rowerowe czy dom kultury?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy uważasz, że inwestycje w infrastrukturę miejską poprawiły jakość życia w Szamocinie?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy czujesz się odpowiednio informowany/a na temat planowanych inwestycji w Szamocinie?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy uważasz, że inwestycje miejskie są zgodne z potrzebami społeczności?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jak oceniasz skuteczność działań zarządzania inwestycjami w kontekście poprawy infrastruktury miejskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy inwestycje w obszarze edukacji są wystarczające w Szamocinie?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy uważasz, że inwestycje w obszarze kultury przyczyniają się do atrakcyjności Szamocina jako miejsca do życia?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Czy uważasz, że istnieje równowaga w inwestycjach pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi w gminie?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy widzisz jakieś obszary, które wymagają pilnych inwestycji?

14

Czy wiesz, jakie projekty inwestycyjne są obecnie realizowane w Szamocinie?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy uważasz, że istnieje odpowiednie zaangażowanie społeczności w proces planowania inwestycji?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Czy inwestycje w obszarze sportu i rekreacji spełniają oczekiwania mieszkańców?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Czy masz zaufanie do działań samorządu w zakresie zarządzania inwestycjami?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy uważasz, że inwestycje publiczne przyciągają nowych mieszkańców do Szamocina?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy przebudowa ścieżki rowerowej wpłynęła na poprawę jakości życia np. uprawianie sportu?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Czy inwestycja taka jak montaż oświetlenia we wsi Szamoty przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy uważa Pan/i że punkt pobrań umieszczony w domu kultury jest dobrym rozwiązaniem?

Wybierz jedną odpowiedź