.

Onderzoek rapportage op gedragsobservaties

Beste collega's, 

Voor mijn examens moet ik een onderzoek doen naar een knelpunt. Ik heb ervoor gekozen om onderzoek te doen naar rapportages op gedragsobservaties. Zouden jullie deze enquête willen invullen? 

Alvast bedankt!

Beveiligd
1

Waar loop je tegen aan bij het rapporteren van gedragsobservaties ?

2

Hoe vaak rapporteer je op gedragsobservaties?

Kies één antwoord
3

Heb je een training gehad over rapporteren?

Zo niet, zou je dit willen?
4

Vindt je gedragsobservaties nuttig?

Kies één antwoord
5

Wil je je antwoord toelichten?

6

Hoe kunnen we dit knelpunt verbeteren?

Heel erg bedankt voor het invullen van deze enquête.