Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Zjištění pocitu bezpečí v obci Velké Hoštice ve vztahu k městskému kamerovému dohlížecímu systému

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Cítíte se v obci Velké Hoštice bezpečně?
Povinná odpověď

2 Jste dostatečně informován(a) o možnostech městských kamerových dohlížecích systémů (monitorování prostranství)?
Povinná odpověď

3 Podporujete záměr zřízení městského kamerového systému v obci Velké Hoštice?
Povinná odpověď

4 Domníváte se, že městský kamerový systém je nástroj pro posílení bezpečnosti?
Povinná odpověď

5 Přál(a) byste si zavedení městského kamerového dohlížecího systému i do okolí svého bydliště?
Povinná odpověď

6 Cítíte se v monitorovaných územích bezpečněji (prosím o sdělení Vašeho pocitu)?
Povinná odpověď

7 Vaše jiné vyjádření k problematice možného vybudování městského kamerového systému v obci Velké Hoštice.

Zbývá 250 znaků