Dotazník

Milí žiaci, zdvorilo Vás chceme požiadať o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý bude súčasťou empirickej časti diplomovej práce, ktorej cieľom je teoreticky aj výskumne zmapovať súčasný stav problematiky novodobých nelátkových závislosti, ktoré sa počas pandémie Covid-19 stali aktuálnejšími a zistiť ich vplyv na žiakov stredných škôl v okrese Čadca.


Nasledujúce otázky sú zamerané na používanie a trávenie voľného času pripojením na internet počas pandémie Covid-19 a v súčasnosti. 


Vyplnenie dotazníka je anonymné a nezaberie viac ako 10 minút. Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas si ho prečítať a vyplniť.


Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyplnení dotazníka.Vybranú odpoveď označte alebo doplňte text.

Spustiť dotazník