.

Negativní vlivy na oběti trestných činů proti majetku

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často jste byli/a obětí trestného činu proti majetku?

Vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá vaší situaci.
2

Jak byste ohodnotili závažnost negativních dopadů na vás osobně?

Ohodnoťte závažnost na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená minimální negativní dopady a 10 maximální negativní dopady.
3

Popište krátce, jaký konkrétní dopad měl trestný čin na vaši psychickou pohodu.

Napište stručně, jak se cítíte po trestném činu proti vašemu majetku.
4

Jaký typ majetku byl předmětem trestného činu?

Vyberte možnost, která nejlépe popisuje druh majetku, který byl odcizen či poškozen.
5

Věříte, že trestní čin proti vašemu majetku byl náhodný nebo cílený?

Vyberte, zdali si myslíte, že jste byli obětí náhodného trestného činu nebo zda byla vaše osoba a majetek cíleným cílem útočníka.
6

Jaký byl dopad trestného činu na vaši důvěru v ostatní lidi?

Ohodnoťte, zdali se vaše důvěra v ostatní lidi změnila po trestném činu.
7

Jak se cítíte ohledně vaší osobní bezpečnosti po trestném činu?

Popište, jestli jste se cítíte bezpečněji, nebo zdali máte obavy o svoji osobní bezpečnost.
8

Jak jste zvládali následnou situaci po trestném činu?

Popište, jak jste se vyrovnávali s důsledky trestného činu a s procesem následných kroků.
9

Jaký byl průběh policejního řízení po nahlášení trestného činu?

Popište, jak jste vnímali průběh vyšetřování a jednání policie po trestném činu.
10

Jak byste zhodnotili pomoc, kterou jste obdrželi od sociálních služeb po trestném činu?

Ohodnoťte pomoc a podporu, kterou jste obdrželi od sociálních služeb po trestném činu.