Psychologická analýza osobnosti: Skúmanie jedinečnosti osobnosti (extroverzia/introverzia)

Milí Respondenti, 


Rady by sme vás pozvali sa zúčastniť nášho dotazníku. Vaša účasť je pre nás dôležitá a veríme, že vaše výsledky nám pomôžu získať poznatky o kúsku vašej osobnosti. Odpovedajte čo najpravdivejšie. Ďakujeme vám za váš čas a oceňujeme vašu spoluprácu. Tešíme sa na výsledky tohto výskumu. Adelka & Jasmínka.

Spustiť dotazník