.

Enquête: Motiverende gespreksvoering met jongeren van LVB


Secured
1

In hoeverre herken je de cognitieve intellect bij de cliënten met LVB op de groep?

Select one or more answers
2

Ervaar je problemen met redeneren, probleemoplossend denken, plannen, abstract denken, leren, leren uit ervaring bij jongeren met LVB?

Select one or more answers
3

In welke mate zie je de behoefte aan ondersteuning bij de volgende punten in gedrag bij jongeren met LVB: Communicatie, sociale participatie, zelfstandig wonen, school, werk, vrijetijdsbesteding

Select one or more answers
4

Hoe vaak maakt u gebruik van de motiverende communicatievaardigheden bij jongeren met LVB?

Select one or more answers
5

Neem je als begeleider wel eens de tijdelijke leidende rol over door richting te geven aan de jongeren?

Select one or more answers
6

Geef je als begeleider wel eens advies aan de jongeren?

7

Volgen je wel eens jongeren met LVB in hun gedrag? (Situatie van de jongeren volgen, Gedachten van de jongeren ordenen)

8

Neem jij weleens de gidsende rol aan als begeleider in het begeleiden van jongeren met LVB? (Gidsen, Gelijkwaardige rolverdeling, Stelt vragen, luistert, geeft informatie)

9

Hoe vaak gebruik je open vragenstellen in Motiverende Gespreksvoering?

10

Hoe vaak gebruik je reflectief luisteren (Begrijpen van uitgesproken en onuitgesproken boodschappen) in Motiverende Gespreksvoering?

11

Hoe vaak gebruik je bevestigen en ondersteunen (Erkenning van...en sterke punten van...) in Motiverende Gespreksvoering?

Select one or more answers
12

Hoe vaak gebruik je het samenvatten (Structureren van het gesprek en controleren van begrip) in Motiverende Gespreksvoering?

Select one or more answers
13

Hoe vaak gebruik je verandertaal uitlokken (Uitspraken die pleiten voor verandering) in Motiverende Gespreksvoering?

Select one or more answers