.

Drugspreventie onder jongeren

Deze enquete bestaat uit 17 korte vragen en is volledig anoniem (leerlingen van verschillende scholen uit alle regio's zullen deze enquete invullen). Wij bedanken jullie voor jullie input.

Beveiligd
Drugsgebruik
1

Wat is je leeftijd?

Kies één of meer antwoorden
2

Heb je al eens drugsvoorlichting gehad?

Kies één of meer antwoorden
3

Indien ja bij de vorige vraag, wanneer heb je deze voorlichting gehad?

Kies één of meer antwoorden
4

Wanneer heb je je voor het eerst verdiept in drugs?

Kies één of meer antwoorden
5

Heb je al eens softdrugs gebruikt? (wiet, hasj, kalmeringsmiddelen)

Kies één of meer antwoorden
6

Heb je al eens harddrugs gebruikt? (xtc, cocaïne, paddo’s, 4-MMC/miauw miauw)

Kies één of meer antwoorden
7

Indien ja, hoe regelmatig gebruik je drugs?

Ongeveer, maak een schatting
8

Indien je drugs gebruikt, hoe veel drugs gebruik je dan

Kies één of meer antwoorden
9

Hoe oud was je toen je voor het eerst softdrugs gebruikte?

Kies één of meer antwoorden
10

Hoe oud was je toen je voor het eerst harddrugs gebruikte?

Kies één of meer antwoorden
11

Ben je bekend met designerdrugs?

Kies één of meer antwoorden
12

Ben je je bewust van de risico’s van designerdrugs?

Kies één of meer antwoorden
13

Zou je het interessant vinden als je voorlichting zou krijgen over drugsgebruik?

Licht toe waarom wel/niet, of waarom je twijfelt.
14

Wat zou je graag te weten willen komen tijdens een drugsvoorlichting?

15

Heb je het gevoel dat je thuis open over drugs kan praten?

16

Waarom kan je wel/niet open praten over drugs thuis?

Wat houdt je tegen, waar ben je bang voor, wat maakt dat je er thuis wel over kan praten?
17

Heb je het gevoel dat je op school open over drugs kan praten?

Kies één of meer antwoorden
18

Durf je open te zijn over je gebruik tijdens een voorlichting op school?

Kies één of meer antwoorden
19

Waarom durf je je gebruik wel/niet te bespreken op school?

Dankjewel voor het invullen van deze enquete. We gaan aan de slag met jullie voorkeuren.