Dotazníkové šetření – Rizikové faktory a prevence syndromu vyhoření

Vážení respondenti,


tímto bych Vás ráda oslovila s prosbou o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který se věnuje problematice syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. Získaná data budou využita pro zpracování mé závěrečné práce v rámci studia pedagogického minima na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.


Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku.


Markéta Dočekalová

Spustit dotazník teď