Řízení pracovního výkonu v Aspironix Group, s.r.o.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník poslouží jako základ k vyhodnocení současného stavu řízení pracovního výkonu ve společnosti Aspironix Group, s.r.o.

Cílem dotazníku je na základě uvedených údajů navrhnout vhodná řešení ke zlepšení zjištěných případných nedostatků.

Dotazník shromažďuje anonymní odpovědi a slouží jako forma výzkumu, která bude uplatněna pro potřeby Aspironix Group a pro potřeby diplomové práce. 

Spustit dotazník teď