Sociálna fóbia

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka zameraného na sociálnu fóbiu. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité v ročníkovej práci. Ďakujem za Váš čas.

Spustiť dotazník