.

BADANIE U&A KARMA

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy ma Pan/Pani kota?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Ile kotów Pan/Pani posiada?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Na jakie choroby cierpią Pana/Pani koty?

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
4

Do jakiej rasy należą Pana/Pani koty?

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
5

Jak często kupuje Pan/Pani karmę dla kotów?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Gdzie najczęściej dokonuje Pan/Pani zakupu karmy dla kotów?

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
7

Jakie kryteria są dla Pana/Pani najważniejsze przy wyborze karmy dla kotów

(proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 to "nieistotne", a 5 to "bardzo istotne")
Przydziel 0.05 punktów
Cena
0
0
5
Składniki odżywcze
0
0
5
Marka
0
0
5
Opinie innych kupujących
0
0
5
Zalecenia weterynarza
0
0
5
8

Jak bardzo zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

(skala 1-5, gdzie 1 to "zdecydowanie się nie zgadzam", a 5 to "zdecydowanie się zgadzam")
9

Jakie aspekty karmy dla kotów są dla Pana/Pani najważniejsze?

(proszę uszeregować w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego)
10

Jakie rodzaje karmy najczęściej kupuje Pan/Pani dla swojego kota?

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
11

Jak oceniłby Pan/Pani swoje zadowolenie z obecnie używanej karmy dla kotów?

(skala 1-5, gdzie 1 to "bardzo niezadowolony/a", a 5 to "bardzo zadowolony/a")
Przydziel 0.05 punktów
Ogólna satysfakcja
0
0
5
Jakość
0
0
5
Cena
0
0
5
Dostępność
0
0
5
Łatwość przygotowania
0
0
5
12

Jakie cechy nowego produktu mogłyby skłonić Pana/Panią do jego wypróbowania?

(proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 to "nieistotne", a 5 to "bardzo istotne")
Przydziel 0.05 punktów
Nowy smak
0
0
5
Lepsza jakość
0
0
5
Niższa cena
0
0
5
Promocje i rabaty
0
0
5
Zalecenia weterynarza
0
0
5
Etyczny sposób wytworzenia
0
0
5
13

Jakie informacje na opakowaniu karmy są dla Pana/Pani najważniejsze?

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
14

Jaka jest Pana/Pani znajomość marek karmy dla kotów dostępnych na rynku?

(proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 to "nie znam", a 5 to "znam bardzo dobrze")
Przydziel 0.05 punktów
TASTE OF THE WILD
0
0
5
PURIZON
0
0
5
ACANA
0
0
5
Whiskas
0
0
5
Dolina Noteci
0
0
5
15

Skąd Pan/Pani czerpie informacje na temat karmy dla kotów?

(proszę uszeregować w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego)
16

Jak opisałby Pan/Pani karmę którą aktualnie kupuje?

Wskaż, do której wartości się skłaniasz
0
Tania
Nietania
0
Polecana
Niepolecana
0
Jakościowa
Niejakościowa
0
Wartościowa
Niewartościowa
0
Zdrowa
Niezdrowa
17

Ile byłby Pan/Pani w stanie zapłacić za kilogram karmy dla kota?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Jakie jest Pana/Pani miejsce zamieszkania?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Jakie jest Pana/Pani poziom wykształcenia?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Jaki jest Pana/Pani przedział wiekowy?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację materialną?

Wybierz jedną odpowiedź