Ankieta dla pracowników

Szanowni Państwo,

Celem badań jest analiza, ocena i zapobieganie nadużyciom prawa do wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłączne do pracy magisterskiej i celów naukowych. Uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie ankiety.

Dziękuję za szczere odpowiedzi.


Rozpocznij ankietę teraz