.

Berichten verkeer Antonius

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Enquête berichten verkeer
1

Vind u het berichten verkeer een handig hulpmiddel om informatie te verstrekken naar mede collega's?

Kies één antwoord
2

Hoe vaak verstuurd u een bericht naar het gehele team op één werkdag?

Kies één antwoord
3

Staat u er altijd bij stil voordat u het bericht verstuurd, wie het bericht leest?

Kies één antwoord
4

Zijn de berichten die u verstuurd naar het team, altijd bedoeld voor het gehele team?

Kies één antwoord
5

Zijn de berichten die u verstuurd naar het gehele team, achteraf bedoeld voor maar 1 of meerdere collega's?

Kies één antwoord
6

Zijn de berichten die u leest, altijd voor u bedoeld?

Kies één antwoord
7

Zijn de berichten die u leest altijd duidelijk geformuleerd?

Kies één antwoord
8

Als een bericht niet duidelijk voor u geformuleerd is, wat doet u hier dan mee?

9

Zijn de berichten die u leest altijd van toepassing?

Kies één antwoord
10

Wat voor soort berichten vindt u belangrijk in het berichten verkeer?

11

Wat voor soort berichten vindt u overbodig in het berichten verkeer?

12

Vindt u het berichten verkeer overzichtelijk?

Kies één antwoord
13

Wat vindt u overzichtelijk in het berichten verkeer?

14

Wat vindt u niet overzichtelijk in het berichten verkeer?

15

Heeft u wel eens een bericht over het hoofd gezien?

Kies één antwoord
16

Zo ja, wat was de aanleiding dat u het bericht over het hoofd heeft gezien?

17

Als u een bericht over het hoofd heeft gezien, was dit toen belangrijke informatie?

Kies één antwoord
18

Heeft u wel eens, bepaalde zorg niet uitgevoerd omdat u het bericht met de informatie niet heeft gelezen?

19

Slaat u wel eens een bericht over om te lezen?

Kies één antwoord
20

Zo ja, wat was de aanleiding voor het niet lezen van het bericht?

21

Ervaart u onrust bij het lezen van het berichten verkeer?

Kies één antwoord
22

Zo ja, wat was de aanleiding van de onrust?

23

Zijn er afspraken gemaakt binnen het team over het berichten verkeer?

Kies één antwoord
24

Zo ja, wat zijn de gemaakte afspraken?