Praktijkgericht onderzoek. Huidige opvang en begeleiding.

Beste respondent,

De volgende vragenlijst is gericht op een onderzoek naar de toekomst van de jongeren opvang. Een onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de werkzame elementen van de huidige opvang en begeleiding. 

De vragenlijst bestaat uit één schaal vraag en vijf open vragen die naar eigen mening en ervaring kunnen worden ingevuld.

Door deze vragenlijst in te vullen stemt u ermee in dat de antwoorden (anoniem) worden verwerkt in een verslag.

Enquête starten