UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży uczniów szkół gminy Krasnobród

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Jestem studentką III ROKU FIZJOTERAPII na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu.

Piszę pracę licencjacką na temat „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w kontekście zajęć szkolnych i zagospodarowania czasu wolnego.”

Zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety. Ankieta jest dobrowolna i całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych pracy licencjackiej.

Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Jaki rodzaj spędzania czasu preferujesz?
Wymagana odpowiedź

Czy wraz z rodzicami wspólnie spędzasz aktywnie czas wolny? (jazda na rowerze, jazda na sankach, nartach)
Wymagana odpowiedź

Czy rodzice uprawiali bądź nadal uprawiają jakieś sport?
Wymagana odpowiedź

Jak oceniasz swoją sprawność fizyczną. Proszę o określenie w skali 1- bardzo słaba, 6- ambitna:
Wymagana odpowiedź

0/6

W jakim stopniu akceptujesz swój wygląd fizyczny?
Wymagana odpowiedź

Ile czasu tygodniowo poświęcasz na aktywność fizyczną?
Wymagana odpowiedź

Czy należysz do jakiegoś klubu sportowego lub innej organizacji sportowej?
Wymagana odpowiedź

Ile godzin tygodniowo spędzasz przed komputerem?
Wymagana odpowiedź

Ile czasu tygodniowo oglądasz telewizję?
Wymagana odpowiedź

Ile czasu dziennie przeznaczasz na naukę po powrocie ze szkoły?
Wymagana odpowiedź

Ile posiłków jesz dziennie zazwyczaj?
Wymagana odpowiedź

Czy lubisz lekcje wychowania fizycznego?
Wymagana odpowiedź

Czy często ćwiczysz na lekcji WF?
Wymagana odpowiedź

Z jakich powodów najczęściej nie ćwiczysz na WF?
Wymagana odpowiedź

Czy stwierdzono u Ciebie wadę postawy?
Wymagana odpowiedź

Czy w twojej szkole jest opieka medyczna? (higienistka,pielęgniarka, lekarz, stomatolog)
Wymagana odpowiedź

Czy szkoła prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej?
Wymagana odpowiedź

Czy jest w szkole sala do ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej?
Wymagana odpowiedź

Czy jest w twojej szkole w pełni wyposażona sala gimnastyczna?
Wymagana odpowiedź

Czy przy twojej szkole są boiska sportowe i tereny rekreacyjne?
Wymagana odpowiedź

Czy aktywnie uczestniczysz we wszystkich formach aktywności ruchowej w szkole i poza nią?
Wymagana odpowiedź

Czy szkoła organizuję wyjazdy na basen w ramach zajęć szkolnych lub w czasie wolnym od szkoły?
Wymagana odpowiedź

Czy szkoła organizuje obozy/kolonie sportowe?
Wymagana odpowiedź

Czy uczestniczysz w dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę lub w Twoim najbliższym środowisku?
Wymagana odpowiedź