Mapovanie dopadu aktivity - Za každým obrazom sa skrýva príbeh (VW karty)

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Ide o hodnotenie toho, aký dopad má u mladých ľudí vo Vašej inštitúcii

zapojenie sa do tvorby obrazov v rámci projektu 

Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh. 


Pomôžete nám získať cennú spätnú väzbu na prácu s príbehmi a ich vplyve na žiakov, študentov a učiteľov, prípadne iné cieľové skupiny.


Projekt podporil Volkswagen Slovakia, a.s.

a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.


Ďakujeme!

Spustiť dotazník