Skúmanie manipulačných techník v marketingu

čaute :)


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

ZAČAŤ