.

elektronické zasílání materiálů o dětech

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Žádost o udělení souhlasu k elektronické rozesílce
1

Udělení souhlasu k zasílání veškerých materiálů elektronicky

Důvodem je zrychlení komunikace s dárci, snižování nákladů na poštovné a tisk fotografii, ohled na životní prostředí