Sportovní Plzeň

Vítáme Vás v dotazníku určeného jako podklad ke tvorbě Koncepce sportu města Plzně do roku 2030. Budeme rádi, pokud jej vyplníte a společně tak pomůžeme zlepšit sportovní prostředí a vyžití v našem městě. Dotazník nezabere více než 10 minut času. Moc Vám děkujeme!

Zadejte prosím název a IČO Vaší sportovní organizace.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

V jakém roce Vaše organizace vznikla?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kdo je vlastníkem sportoviště, které Váše organizace využívá?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Kolik členů má Vaše organizace (z toho mládeže do 23 let)?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jaké sporty Vaše organizace provozuje?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Využíváte dotační tituly města Plzně?
Povinná odpověď

Navštěvujete sportovní portál města Plzně (sport.plzen.eu)?
Povinná odpověď

V jakých dnech a hodinách mají Vaši členové tréninky? (jednotlivé kategorie)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Pořádáte příměstské kempy/tábory?
Povinná odpověď

Pořádáte kurzy pro veřejnost (nečleny klubu)?
Povinná odpověď

Pořádáte vlastní tradiční sportovní akce?
Povinná odpověď

Vnímáte zlepšení provozu/změny provozu klubu od roku 2016 v souladu s Koncepcí sportu města Plzně?
Povinná odpověď

Jaké služby či nefinanční pomoc byste od města v příštích letech uvítali?

Zbývá 1500 znaků

Je finanční dotace od města dostatečná pro provoz organizace?
Povinná odpověď

Vaše návrhy na nové procesy v provozním sportovním prostředí města Plzně.

Zbývá 1500 znaků

Jaká sportoviště Vaše organizace využívá? (název, adresa, sportovní odvětví)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Kdy byla tato sportoviště vystavěna?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Kdy proběhla větší rekonstrukce či modernizace sportoviště?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Je nutná další rekonstrukce ?
Povinná odpověď

Je sportoviště otevřeno i pro veřejnost (nečlenové klubu)?
Povinná odpověď

Máte v areálu bezplatnou wifi, využili byste bezplatné wifi pokrytí?
Povinná odpověď

Chystáte se stavět nové sportoviště?
Povinná odpověď

Podali jste žádost pro roky 2018,2019 či 2020 do dotačního titulu "Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně"?
Povinná odpověď

Podali jste žádost pro roky 2018, 2019 či 2020 do dotačního titulu "Podpora vybudování a modernizace sportovišť" vypisovaného Plzeňským krajem?
Povinná odpověď

Podali jste v letech 2018, 2019 či 2020 žádost do dotačního titulu "Můj klub" vypisovaného MŠMT?
Povinná odpověď

Podali jste v letech 2018, 2019 či 2020 žádost do investičního dotačního titulu MŠMT?
Povinná odpověď

Jakou součinnost s městem Plzní byste v příštích letech uvítali?

Zbývá 1500 znaků

Co Vám, klubu, chybí ve sportovním prostředí města Plzně?

Zbývá 1500 znaků

Využíváte jako organizace k tréninku i veřejné prostranství (např. workoutové hřiště, stezky, parky)?
Povinná odpověď

Co dalšího byste chtěli zapracovat do Koncepce sportu města Plzně do roku 2030?

Zbývá 1500 znaků