Hospodaření obce

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku na téma Hospodaření obce Horní Újezd. Jsem studentkou navazujícího magisterského programu Management ve stavebnictví na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Tento dotazník bude součástí diplomové práce, kterou momentálně zpracovávám na téma Analýza obecního rozpočtu. Dotazník pracuje s průměrnými hodnotami za období v letech 2017–2022.


Dotazník obsahuje 11 otázek. 

Vyplněním dotazníku potvrzujete souhlas v účasti ve výzkumu.


Předem Vám děkuji.

Tereza Piknová

Spustit dotazník teď