PERCENTATGES + PERSONES

Enquesta per escollir els PERCENTATGES pertinents a :

1) percentatge per decidir nous integrans

2) percentatge aplicable a altres decisions de la penya


D'altra banda també es votarà les candidatures dels possibles nous integrants.

*Realizando esta encuesta se compromete a respetar el anonimato de las respuestas y el sesgo de opinión entre personas.

Iniciar Encuesta Ahora