.

Rapportage Ervaringen Enquête

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Vindt u de huidige rapportage duidelijk?

Geef aan of de huidige manier van rapporteren voor u duidelijk is.
2

Weet u hoe en waar u moet rapporteren? Leg uit.

3

Vindt u dat de rapportages goed onder zorgdoel worden gerapporteerd?

4

Hoe zou u de rapportage kunnen verbeteren?

Geef aan hoe de rapportage volgens u verbeterd kan worden.
5

Wat valt u op aan de huidige rapportage?

Geef aan wat u opvalt aan de manier van rapporteren.
6

Hoe tevreden bent u over de rapportage?

Geef aan in hoeverre u tevreden bent over de huidige manier van rapporteren.
7

Vindt u dat er genoeg informatie wordt gerapporteerd?

Geef aan of u vindt dat er voldoende informatie wordt gerapporteerd.
8

Zou u graag meer training willen krijgen over rapportage?

Geef aan of u interesse heeft in meer training over rapportage.
9

Als u ja heeft geantwoord, wat zou u voor trainingen willen krijgen?

10

Welke aspecten van de rapportage vindt u het meest belangrijk?

Geef aan welke aspecten u het meest belangrijk vindt in de rapportage.
11

Hoe effectief vindt u de huidige rapportage?

Geef aan in hoeverre u de huidige rapportage effectief vindt.
12

Wat zou uw ideale rapportage proces zijn?

Beschrijf hoe volgens u het ideale rapportage proces eruit zou zien.