Dotazník: Všeobecná psychológia

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zameranie dotazníka je na verbálnu a analytickú schopnosť jednotlivca a zároveň na samotné ohodnotenie jeho výkonu.

Vopred ďakujem za vyplnenie :)

Spustiť dotazník