Powered by

Konferencia Otvorené školy - prihlasovanie na konferenciu

28.jún 2022 Primaciálny palác, Bratislava


Cieľom konferencie je ohliadnutie za 5 rokmi programu Otvorené školy - prezentácia programu z rôznych rovín. Poukázanie na jeho doterajšie výsledky/úspechy. Povýšenie témy participácie a hľadanie synergií aj v iných organizáciách/programoch.

Spustiť dotazník