Oddziaływanie telefonów komórkowych na koncentrację dziecka Jestem studentką drugiego roku Pedagogiki na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. Badania są w pełni anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów naukowych. Proszę o udzielenie wiarygodnych informacji oraz o rzetelne wypełnienie ankiety. Z góry bardzo dziękuje.

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut
na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz