.

Školní časopis

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

V jakém městě chodíte do školy?

2

Jak velká je vaše škola?

Vyberte jednu odpověď
3

Na jaký stupeň školy docházíte?

Vyberte jednu odpověď
4

V jaké formě máte školní časopis?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často vychází nová čísla školního časopisu na vaší škole?

6

Kdo je autorem školního časopisu?

Vyberte jednu odpověď
7

Máte ve škole kroužek, který se zabývá zpracováním školního časopisu?

Vyberte jednu odpověď
8

Co ve vašem časopise najdeme za rubriky?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jaké rubriky vám v časopise scházejí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Jaké téma byste chtěli sami zpracovávat?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Jaká rubrika vás zajímá nejméně?

Maximálně 3 možnosti
12

Jaká rubrika vás zajímá nejvíce?

Maximálně 3 odpovědi
13

Jakým způsobem byste se chtěli zapojit do přípravy školního časopisu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Probíhají ve vašem časopise nějaké soutěže?

Vyberte jednu odpověď