Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Muzeum do ulic

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení respondenti,

pojďte se spolu s námi podílet na vzniku unikátní výstavy nazvané Muzeum do ulic.

Budova varnsdorfského muzea je z důvodu havarijního stavu dřevěných konstrukcí dlouhodobě uzavřena.

I přesto se Kruh přátel muzea Varnsdorf rozhodl připravit výstavu, činnost našeho muzea totiž aktivně a dlouhodobě podporuje. Cílem této netradiční výstavy je představit veřejnosti široké spektrum exponátů, které muzeum schraňuje, ale také připoutat Vaši pozornost ke krásné a památkově chráněné budově, byť se právě teď nachází ve zuboženém stavu, tak aby se započalo s její postupnou rekonstrukcí a uvedením muzea do plného provozu.

Prosíme o vyplnění této ankety, jejíž výsledky nám pomůžou vybrat jedenáct témat, která Vás zajímají a zahrnout je do připravované výstavy. Děkujeme Vám za zájem.

Za projektový tým Mgr. Josef Rybánský a Mgr. Filip Mágr

Anton Fröhlich (1735 – 1790), zakladatel manufaktury G. A. Fröhlich´s Söhne
Povinná odpověď

Image for question 1

Alois Palme (1793 – 1864), varnsdorfský kronikář a továrník
Povinná odpověď

Image for question 2

Eduard Strache (1847 – 1912), tiskař, člen spolku Schlaraffia a vydavatel Starokatolických novin Abwehr
Povinná odpověď

Image for question 3

Anton Runge, továrník a mecenáš
Povinná odpověď

Image for question 4

Johann Vincenc Richter jun. (1788 – 1853), dirigent a pedagog, v roce 1830 uvedl ve světové premiéře kompletní Beethovenovu Missu solemnis
Povinná odpověď

Image for question 5

Hanka Krawcec (1901 – 1990), lužickosrbská grafička a malířka
Povinná odpověď

Image for question 6

Varnsdorfský sedlák, který musel v roce 1866 převážet pruské vojáky přes Šébr
Povinná odpověď

Image for question 7

Zajetí Krista, lept, počátek 20. století Walter Seeliger
Povinná odpověď

Image for question 8

Portrét matky, litografie, 1933, Josef Vietze
Povinná odpověď

Image for question 9

Ženský akt, kresba uhlem, 1903, Reinhold Klaus
Povinná odpověď

Image for question 10

Pohled na dnešní Národní ulici, olej na plátně, Wenzel Salomon
Povinná odpověď

Image for question 11

Pohled na Tolštejn a Jedlovou, olej na plátně, 1929, Harry Bartel
Povinná odpověď

Image for question 12

Poslední večeře Páně, obraz z predely renesančního oltáře z kostela svatých Petra a Pavla ve Varnsdorfu
Povinná odpověď

Image for question 13

Panna Marie s Ježíškem před Simeonem, olej na plátně, obraz ze zničené Palmeho kapličky v Krásné Lípě
Povinná odpověď

Image for question 14

Archanděl Michael, podmalba na skle, přelom 18. a 19. století, Vincec Janke
Povinná odpověď

Image for question 15

Varnsdorfská Madona, gotická socha z konce 15. století
Povinná odpověď

Image for question 16

Voskové Jezulátko z roku 1741, původně věnované varnsdorfskému kostelu svatých Petra a Pavla
Povinná odpověď

Image for question 17

Sádrový model jezdeckého pomníku polního maršála knížete Karla Schwarzenberga od sochaře Vincenze Pilze, signováno na podstavci "V. Pilz 1867"
Povinná odpověď

Image for question 18

Prováděcí model sochy ze „Sprosťáku“, Jaroslav Horejc
Povinná odpověď

Image for question 19

Josef II., odhalení pomníku v roce 1871 v dnešní Poštovní ulici
Povinná odpověď

Image for question 20

Betlém Narození Páně s Klaněním pastýřů od Dominika Rudolfa
Povinná odpověď

Image for question 21

Pokus o rekonstrukci Varnsdorfu v 17. století, Alois Palme, první polovina 19. století
Povinná odpověď

Image for question 22

Pokus o rekonstrukci varnsdorfského zámku, Adolf Pilz, 1936
Povinná odpověď

Image for question 23

Pamětní deska Jana z Leimaru z roku 1566
Povinná odpověď

Image for question 24

Pokladnice z roku 1667
Povinná odpověď

Image for question 25

Výhledová růžice z hory Luž, Johann Gruss st., 1828
Povinná odpověď

Image for question 26

Kostel svatých Petra a Pavla z let 1766 – 1777
Povinná odpověď

Image for question 27

Starokatolický kostel z let 1872 – 1874
Povinná odpověď

Image for question 28

Evangelický kostel z let 1904 – 1905
Povinná odpověď

Image for question 29

Kostel Karla Boromejského z let 1903 – 1911
Povinná odpověď

Image for question 30

Rekvírování zvonů z kostela svatých Petra a Pavla v časech první světové války
Povinná odpověď

Image for question 31

Druhá restaurace na Špičáku z roku 1906
Povinná odpověď

Image for question 32

Restaurace na Hrádku krátce po dostavění v roce 1904
Povinná odpověď

Image for question 33

Bělidlo Fröhlichovy továrny v roce 1834
Povinná odpověď

Image for question 34

Pohlednice z první okresní zemědělsko-průmyslové výstavy ve Varnsdorfu z roku 1896
Povinná odpověď

Image for question 35

Josef Schubert, Missa Sacra z Varnsdorfského muzea
Povinná odpověď

Image for question 36

Autograf notového zápisu od Bjarnata Krawce
Povinná odpověď

Image for question 37

Vochle
Povinná odpověď

Image for question 38

Kolovrátek
Povinná odpověď

Image for question 39

Vzorník tištěných sametů z let 1851 - 1855, firma G. A. Fröhlich´s Sohn
Povinná odpověď

Image for question 40

Manufakturní vila postavená Janem Josefem Hanischem v roce 1799
Povinná odpověď

Image for question 41

Model domu čp. 498, kde Anton Fröhlich začínal s podnikáním, vytvořil Vladimír Cejnar
Povinná odpověď

Image for question 42

Střelecký terč z roku 1845
Povinná odpověď

Image for question 43

Kasička na milodary pro červený kříž z období první světové války
Povinná odpověď

Image for question 44

Návrh městského znaku, 80. léta 19. st., August Frind
Povinná odpověď

Image for question 45