.

Ankieta dla ucznia LO

Prosimy Cię o odpowiedzi na podane niżej pytania.

Dotyczą one twojego samopoczucia w szkole, osiągnięć szkolnych, obciążenia nauką.

Chcemy także poznać Twoje opinie o szkole, relacjach z kolegami, wsparciu ze strony nauczycieli i rodziców.

Twoje odpowiedzi pomogą zaplanować, co możemy zmienić w naszej szkole, aby wszyscy czuli się w niej dobrze.

Ankieta jest anonimowa, tzn. nie wpisujesz swego nazwiska. Prosimy więc, abyś udzielił/a szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Zabezpieczony
1

Czy jesteś chłopcem czy dziewczyną?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Do której klasy uczęszczasz?

Uczęszczam do kasy .........
3

Czy uważasz, że masz problemy w nauce?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy w obecnym roku szkolnym uczestniczyłeś w zajęciach profilaktycznych?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwość rozwijania się?

6

Co Twoim zdaniem należałoby zmienić w twojej klasie lub w szkole, abyś chętnie do niej przychodził i miał ochotę do nauki?