.

Bakalářská práce - dotazníkové šetření o ekologických produktech

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
3

Jsem:

Vyberte jednu odpověď
4

Jaký je Váš názor na ekologické obaly?

Vyberte jednu odpověď
5

Upřednostňujete ekologické obaly před konvenčními?

Vyberte jednu odpověď
6

V případě, že jste odpověděli ano, co Vás k tomu motivuje?

7

Upřednostníte ekologické produkty před konvenčními i když je cena produktu vyšší?

Vyberte jednu odpověď
8

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, jaký je důvod či motivace pro koupi těchto ekologických produktů?

Vyberte jednu odpověď
9

Jaké ekologické aspekty jsou pro vás při výběru produktů nejdůležitější?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Slyšeli jste o značce Česká reklamka?

Vyberte jednu odpověď
11

V případě, že jste odpověděli ano, odkud jste o značce slyšeli?