Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Jsme si rovni?!

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

v rámci projektu Světová škola jsme vytvořili krátký dotazník k tématu rovnoprávnosti mužů a žen, na základě něhož chceme zjistit, jak společnost vnímá stereotypy spojené s oběma pohlavími.

Předem všem děkujeme za vyplnění následujícího dotazníku a po ukončení průzkumu vás samozřejmě seznámíme s výsledky.

Studenti z PHG

PS: Zabere to chvilku!

POHLAVÍ
Povinná odpověď

VĚK
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Zaregistrovali jste kauzu v souvislosti s básní Maminka od spisovatele Jiřího Žáčka?
Povinná odpověď

Maminka

„K čemu jsou holky na světě?

Aby z nich byly maminky,

aby se pěkně usmály

na toho, kdo je malinký.

Aby nás měl kdo pohladit

a povědět nám pohádku.

Proto jsou tady maminky,

aby náš svět byl v pořádku.“

(Jiří Žáček)

Souhlasíte s obsahem básně?
Povinná odpověď

Je podle vás vhodné zařazení této básně do slabikáře pro žáky 1. tříd ZŠ?
Povinná odpověď

Posiluje podle vás báseň v žácích stereotypní vnímání ženy?
Povinná odpověď

Mají podle vás ženy a muži v ČR rovná práva?
Povinná odpověď

Je podle vás důležité se zabývat rovnoprávností mužů a žen v ČR?
Povinná odpověď

Pokud jste odpověděli v předchozí otázce "ano", napište prosím, která oblast je podle vás v této souvislosti nejproblematičtější?

Zbývá 1500 znaků

Moc děkujeme za vyplnění dotazníku. Na konci dubna se můžete s výsledky šetření seznámit na https://phgymnazium.cz.