LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Dorpsvisie

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

N.a.v. de vorige enquete hebben we de afgelopen maanden met diverse bewoners van ons dorp, een aantal actiepunten voor onze dorpsvisie die we graag aan u willen presenteren.

Om een actielijst te maken met punten die we op korte termijn ( binnen nu en 5 jaar) willen realiseren, vragen we u om uit de volgende actiepunten, 2 per onderwerp te kiezen.

Voor vragen of toelichting kunt u een email sturen naar info@pboosterhesselen.nl o.v.v. vraag dorpsvisie.

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Oosterhesselen

1 Actiepunten agrarisch (Graag 2 antwoorden)
Vereist antwoord

2 Actiepunten natuur en recreatie (Graag 2 antwoorden)
Vereist antwoord

3 Actiepunten uitstraling, feesten en evenementen, verenigingsleven (Graag 2 antwoorden)
Vereist antwoord

4 Actiepunten dorpsvoorzieningen (Graag 2 antwoorden)
Vereist antwoord

5 Actiepunten ondernemers (Graag 2 antwoorden)
Vereist antwoord

6 Actiepunten verkeer en infra (Graag 2 antwoorden)
Vereist antwoord

7 Actiepunten Duurzaamheid (Graag 2 antwoorden)
Vereist antwoord

8 Actiepunten ruimtelijke ordening en wonen (Graag 2 antwoorden)
Vereist antwoord