Powered by

Dorpsvisie

Geachte Heer / Mevrouw,

N.a.v. de vorige enquete hebben we de afgelopen maanden met diverse bewoners van ons dorp, een aantal actiepunten voor onze dorpsvisie die we graag aan u willen presenteren.

Om een actielijst te maken met punten die we op korte termijn ( binnen nu en 5 jaar) willen realiseren, vragen we u om uit de volgende actiepunten, 2 per onderwerp te kiezen.

Voor vragen of toelichting kunt u een email sturen naar info@pboosterhesselen.nl o.v.v. vraag dorpsvisie.

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Enquête starten