.

Prieskum gerontológie a geriatrického ošetrovateľstva

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je váš postoj k problematike gerontológie?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ohodnoťte dôležitosť geriatrického ošetrovateľstva na škále 1-10.

Pomocou hviezdičiek ohodnoťte túto oblasť, kde 1 znamená najmenej dôležité a 10 najdôležitejšie.
3

Aké skúsenosti máte s geriatrickými sestrami na Slovensku?

Krátko opíšte vaše skúsenosti alebo postrehy.
4

Myslíte si, že proces starnutia ovplyvňuje každého rovnako?

Vyberte jednu možnosť.
5

Ako aktívne sa venujete podpore zdravého starnutia?

Krátko popíšte vaše aktivity alebo zvyky týkajúce sa zdravého starnutia.
6

Aký vplyv majú demografické zmeny na Slovensku na spoločnosť, podľa vás?

Vyjadrite svoj názor v jednej vete.
7

Koľko času denne venujete starostlivosti o starších ľudí?

Vyberte jednu možnosť.
8

Mohli by podľa vás byť geriatrické sestry lepšie odborne pripravené?

Vyjadrite svoj názor.
9

Ako vnímate dôležitosť inkluzívnych programov pre seniorov?

Vyberte jednu možnosť.
10

Čo by podľa vás malo byť prioritou pri zabezpečovaní starostlivosti o starších ľudí?

Vyberte jednu možnosť, ktorá sa vám zdá najdôležitejšia.