Komunizmus a jeho zločiny v Československu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Dotazník je anonymný a získané informácie budú použité v mojej SOČ.

Spustiť dotazník