Medicinale cannabis enquêteAdriaan van Royen Instituut, Amsterdam

Geachte Heer / Mevrouw,


Welkom bij het onderzoek naar ervaringen van medicinale cannabisgebruikers van het Adriaan van Royen Instituut (stichtingavr.nl) in samenwerking met Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers (pgmcg.nl). Onderstaand vindt u een aantal vragen over uw persoonlijke ervaringen met het consumeren van medicinale cannabis. Met medicinale cannabis wordt in dit onderzoek bedoeld cannabis welke u gebruikt voor uw ziekte.


Alvast dank voor uw medewerking.

Enquête starten