Powered by

Využití metod AAK u dětí s PAS

Dobrý den,

jmenuji se Daniela Mrzenová a jsem studentkou PdF Univerzity Hradec Králové, kde studuji obor Speciální pedagogika. V rámci své bakalářské práce se zaměřuji na problematiku využití augmentativní a alternativní komunikace (AAK) u dětí s poruchami autistického spektra (PAS).

Níže prezentovaný anonymní dotazník je určen pro rodiny/zákonné zástupce, kteří mají dítě s PAS a ke komunikaci s ním využívají metody AAK.

Pokud patříte k těmto rodičům, chtěla bych Vás požádat o spolupráci při psaní mojí bakalářské práce a o vyplnění dotazníku, který mi umožní zmapovat, jaká je aktuální situace při využívání systémů AAK u dětí s PAS.


Předem děkuji za Vaše odpovědi i za Váš čas, velice si vážím Vaší ochoty být mi nápomocni.


Daniela Mrzenová

Spustit dotazník teď