.

Návštěva výrobního závodu Banner (Linec)

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Návštěva výrobního závodu společnosti Banner GmbH
1

Hodnocení akce pomocí hvězdiček

Ohodnoťte naší firemní akci hvězdičkami od 1 do 10 (1 nejhorší - 10 nejlepší).
2

Co se Vám nejvíce na akci nejvíce líbilo?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Co se vám na akci nelíbilo?

Popište, co se vám nelíbilo nebo v čem vidíte potenciál ke zlepšení.
4

Jak hodnotíte komunikaci před akcí?

Ohodnoťte naší firemní akci hvězdičkami od 1 do 10 (1 nejhorší - 10 nejlepší).
5

Jak hodnotíte komunikaci před akcí?

Prosím, uveďte oblasti komunikace, na které bychom se měli zaměřit
6

Jak byste zhodnotili časový plán akce?

Měl jsem dostatek času na vše Ohodnoťte naší firemní akci hvězdičkami od 1 do 10 (1 nejhorší - 10 nejlepší).
7

Jak byste zhodnotili časový plán akce?

Prosím, uveďte oblasti časového plánu, na které bychom se měli zaměřit
8

Pracovníci společnosti Banner se mi věnovali...

Ohodnoťte naší firemní akci hvězdičkami od 1 do 10 (1 věnovali se mi nejvíce - 10 nevěnovali se mi).
9

Jak byste celkově ohodnotili cestu?

Prosím zaměřte se zejména na autobus / pana řidiče / komfort / atmosféru na palubě Ohodnoťte naší firemní akci hvězdičkami od 1 do 10 (1 nejhorší cesta - 10 cesta byla velmi příjemná).
10

Co byste změnili na organizaci akce?

Máte nějaký návrh, jak by se dala naše firemní akce zlepšit?
11

Zúčastnili byste se akce i příště?

Vyberte jednu odpověď