Kopia: Ankieta LGD Kraina Mlekiem Płynąca na potrzeby stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca" przystępuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W związku z powyższym potrzebujemy zebrać jak najwięcej informacji w celu zidentyfikowania istotnych problemów i potrzeb lokalnych społeczności, gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszelkich innych podmiotów w celu przygotowania takiej strategii, która w przyszłości pozwoli na bieżące finansowanie działań służących zaspokajaniu wskazanych potrzeb i niwelowaniu występujących problemów. Uprzejmie prosimy o uważne wypełnienie kwestionariusza ankiety zgodnie z Pani/Pana posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023