Dobrý deň, moje meno je Adam Slobodník a som študentom Mendelovej univerzity. Ďakujem, že ste si našli chvíľu k vyplneniu tohto dotazníku. Vaše odpovede, ktoré budú anonymné, mi budú slúžiť pri tvorbe bakalárskej práce, zameranej na bankové produkty. Vyplnenie by nemalo trvať dlhšie ako XXX minút.

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď