.

Drogy a šikana

Dobrý deň,


v rámci zlepšeniu životu na školách sme vytvorili dotazník o drogách a šikane. Prosím Vás o vyplnenie tohto anonymného dotazníka ktorý, Vám zaberie maximálne 20 minút. Prosím vypĺňajte pravdivo.

Zabezpečeno
1

Pohlavie

Vyberte jednu odpověď
2

Vek

3

Cítim sa na škole bezpečne

Vyberte jednu odpověď