Ankieta dotycząca badania zapotrzebowania na usługi SAN

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety badającej zapotrzebowanie na usługi Społecznej Agencji Najmu w Bytomiu - instytucji pośredniczącej pomiędzy właścicielami mieszkań na wynajem i osobami zainteresowanymi najmem, będącymi w trudnej sytuacji – mieszkaniowej i życiowej.

Ankieta jest anonimowa i ma na celu zbadanie zainteresowanie wśród właścicieli lokali mieszkalnych z terenu Bytomia korzystaniem z pośrednictwa Społecznej Agencji Najmu w zakresie wynajmu mieszkań.

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y wynajmem mieszkania?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y wynajmem mieszkania poprzez Społeczną Agencję Najmu?
Wymagana odpowiedź

Jakim mieszkaniem dysponuje Pani/Pan, które planowane byłoby do objęcia usługami SAN?
Wymagana odpowiedź

odpowiedź
rodzaj własności: lokatorskie, spółdzielcze własnościowe, własnościowe, inne – jakie?
odpowiedź
powierzchnia mieszkania
odpowiedź
ilość pokoi
odpowiedź
piętro
odpowiedź

Społeczna Agencja Najmu może nie tylko pośredniczyć w najmie, ale także ułatwiać jego obsługę i rozliczenia podatkowe. Jakiego rodzaju wsparcia od Społecznej Agencji Najmu oczekuje Pani/Pan jako właściciel mieszkania?
Wymagana odpowiedź

Czy, biorąc pod uwagę społeczne cele SAN, był/aby Pani/Pan skłonny/a obniżyć opłatę z tytułu najmu mieszkania w przypadku wynajęcia go przez SAN?
Wymagana odpowiedź

Proszę określić maksymalny poziom takiej bonifikaty.
Wymagana odpowiedź

Jakim okresem wynajmu mieszkania poprzez SAN jest Pani/Pan zainteresowana/y?
Wymagana odpowiedź

Proszę wskazać maksymalnie 3 grupy docelowe, którym chciałaby Pani/Pan wynająć mieszkanie poprzez SAN.
Wymagana odpowiedź

Proszę wskazać maksymalnie 3 grupy docelowe, którym nie chciałaby Pani/Pan wynająć mieszkania z różnych względów.
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pan/Pani zainteresowana/y założeniem stowarzyszenia zrzeszającego właścicieli mieszkań, które mogłoby pełnić rolę operatora SAN?
Wymagana odpowiedź