.

Škodlivé látky

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Škodlivé látky
1

Skúsili ste niekedy alkohol ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Poznáte niekoho vo vašom okolí kto niekedy vyskúšal alkohol ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Od stupnici 1 až 5 ako veľmi podľa vás škodí ľudom alkohol ?

Použite iba číslice
4

Prečo podľa vás ľudia pijú alkohol ?

5

Skúsili ste niekedy cigarety alebo iný tabakový výrobok ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Poznáte niekoho vo vašom okolí kto vyskúšal alebo pravidelne užíva tabak ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Od stupnici 1 až 5 ako veľmi škodí ľudom tabak ?

Použite iba číslice
8

Prečo podľa vás ľudia užívajú tabak aj napriek rizikám ktoré to prináša ?

9

Mali ste niekedy nejaké sladené nápoje ?

Vyberte jednu odpoveď
10

Poznáte niekoho vo vašom okolí kto pravidelne pije sladené nápoje ?

Vyberte jednu odpoveď
11

Od stupnici 1 až 5 ako sú podľa vás nebezpečné sladené nápoje pre náš organizmus ?

Použite iba číslice
12

Prečo podľa vás ľudia pijú sladené nápoje ?

13

Poznáte niekoho vo vašom okolí kto už niekedy skúsil nejaké omamné látky ?

Vyberte jednu odpoveď
14

Od stupnice 1 až 5 ako sú podľa vás nebezpečné omamné látky ?

Použite iba číslice
15

Prečo podľa vás ľudia užívajú omamné látky ?

16

Jete pravidelne fast food ?

Vyberte jednu odpoveď
17

Od stupnice 1 až 5 ako podľa vás škodí fast food ľudom ?

Použite iba číslice